Cyklar Stockholm

Kvalitetscyklar i alla prisklasser

Cykla i Stockholm

Stockholm har sedan länge satt exempel för andra stora städer i världen när det kommer till miljötänk. Detta gäller många olika områden. Vi källsorterar, pantar burkar och pet-flaskor, återvinner allt från plast till kläder och möbler och vi tänker även mycket på miljön när vi tar oss fram i vardagen.

Satsning gav utdelning

Många i Stockholm använder sig fortfarande av sina bilar som främsta transportmedel. Men för att minska denna användning, förhindra köbildning och tomkörning, infördes vägtullar för ett antal år sedan. Detta lagbeslut ledde till att fler personer började åka kommunalt istället. Både tunnelbana och bussnät planeras att expandera i framtiden, för att locka fler och fler till att transportera sig på ett grönare sätt. Men det finns även ett annat transportmedel som blivit väldigt populärt i Stockholm: cykeln

Rekordmånga cyklister

Att cykla är förutom att ta sig fram till fots, ett av de absolut mest miljövänliga sätten att ta sig fram på. Cyklisterna bidrar också till att det blir bättre framkomlighet i staden då befolkningsantalet hela tiden ökar, och då allt fler behöver ta sig fram via bil, buss och tåg. För att underlätta för personer som redan cyklar, och för de som planerar att börja cykla till vardags, har många cykelbanor tagits fram. Det finns även gratis luftstationer som är till för alla som behöver pumpa upp däck under sin resa. Denna satsning har gett resultat. Sedan år 2004 har antalet cyklister i Stockholm ökat markant. I år slog Stockholmarna rekord i antalet cyklister, vilket uppskattades och uppmärksammades av både Stockholms stad och Naturskyddsföreningen i mitten av september.

cykla i Stockholm

Köp egen eller låna på stan

Men det är inte en självklarhet för alla att ta cykeln till jobbet eller till skolan. Detta gäller främst de som har en längre resväg där framkomst med cykel är problematisk, men det kan också gälla turister som inte har möjlighet att skaffa en cykel och förvara den någonstans. För de sistnämnda har en lösning tagits fram. Runt om i Stockholm finns cykelstationer, där det är fritt fram att för en liten slant låna en cykel. Dessa cyklar kan lämnas tillbaka på vilken cykelstation som helst, vilket är väldigt smidigt om man exempelvis endast behöver det en del av sträckan, eller helt enkelt inte kommer återvända till lånestället. Dessa cykelstationer är dessutom toppen för turister som känner för att uppleva staden på ett annat sätt.

Förhindra konflikter

Dock har denna ökning av cyklar och cyklister i Stockholm också fört med sig lite negativt. Ett flertal undersökningar har gjorts på hur trafiken upplevs i Stockholm, både kollektivtrafiken och den övriga, och på senare tid har det kommit fram att det är just cyklisterna som beter sig värst. Detta försvaras med att Stockholm som stad är byggd efter att bilister ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt. Så trots att det gjorts stora satsningar på just framkomlighet för cyklister krävs det en fortsatt utveckling av cykelbanor, -fält och dylikt, för att kunna effektivisera ännu mer och för att förhindra bilister, cyklister och fotgängare från att komma i konflikt med varandra.

 

Hos oss hittar du garanterat en favorit!